Fabricación y desarrollo de piezas en cerámica técnica
separador
Hacemos pequeñas o
grandes series en plazos
de entrega muy cortos

Política de qualitat

APCERAM CERAMIQUES TÈCNIQUES, S.L. (APCERAM) és una empresa creada el 1996 amb la finalitat de produir i desenvolupar components d'enginyeria en ceràmica tècnica per a qualsevol aplicació industrial.

L'activitat que APCERAM considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és:

Fabricació a mida de peces en ceràmica tècnica
La declaració de Política recull com a línies mestres:

1. Compromís de complir els requisits dels nostres clients i els requisits legals i reglamentaris.
2. Disposar d'equips i processos de fabricació que ens permet processar i fabricar amb els cànons de qualitat i precisió més alts gran varietat de peces en diferents materials ceràmics avançats.
3. Utilitzar materials d'alta qualitat.
4. Oferir als nostres clients assessorament tècnic tant de materials com de productes.
5. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que es poden produir en els processos, eliminant tant com sigui possible els mateixos i reduint els avaluats.
6. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l'empresa.
7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i la resta de parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, a fi que tingui en compte els canvis a les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin programadament i periòdicament.

Adreça
Carretera de Vilavenut, 218 - 17820 Banyoles - Girona - Spain
Telèfon
(+34) 972 58 10 70
Fax
(+34) 972 58 35 30
Email
info@apceram.com