Fabricació de peces en ceràmica tècnica
separador
Fem petites o grans
sèries en terminis de
lliurament molt curts
Apceram - Fabricació i desenvolupament de peces en ceràmica tècnica Apceram - Fabricació i desenvolupament de peces en ceràmica tècnica

Serveis i desenvolupament a mida

Amb la finalitat d’ajustar-se a les necessitats exactes de cada component a fabricar, Apceram ofereix als seus clients el seu servei d’asesoria i desenvolupament,, tant de materials com de productes.

Assessoria de materials i productes en ceràmica tècnica

A Apceram sabem que és fonamental l’ elecció adequada dels materials ceràmics per a cada tipus d’ús.
Els nostres tècnics l’asesoraran sobre els materials més adients a les necessitats específiques de cada peça i aplicació, tenint en compte les temperatures d’ús i xoc tèrmic,les càrregues mecàniques, l’agressivitat química de l’entorn , l’abrasió a suportar,etc.

Tanmateix és molt freqüent que el disseny el producte es realitzi no penant en un material ceràmic, sino en un metàlic. Això en d’altres ocasions succeeix quan es preten subtituir un element ja existent per un de ceràmic. A Apceram l’asesorarem en el disseny atenent a les característiques específiques de cadascú dels materials a utilitzar.

Desenvolupament de materials i productes ceràmics d’altes prestacions

A Apceram ens agraden els reptes tecnològics vinculats a la ceràmica tècnica, els seus materials i els seus usos. Per aquesta raó posem a la seva disposició el nostre euqip humà, així com els nostres equips industrials.

Tot això encaminat a col.laborar en el desenvolupament de materials i productes nous per a qualsevol aplicació industrial que els nostres clients puguin necessitar.
Adreça
Carretera de Vilavenut, 218 - 17820 Banyoles - Girona - Spain
Telèfon
(+34) 972 58 10 70
Fax
(+34) 972 58 35 30
Email
info@apceram.com